Selecteer een pagina

FAQ

Veelgestelde vragen

beantwoordt door uw loodgieter

Algemeen

Wat is een condensatieketel?

Een condensatieketel is een moderne hoogrenderende verwarmingsketel die energie recupereert uit de rookgassen. Die energie gaat anders verloren door de schoorsteen. De condensatieketel is daardoor efficiënter dan de traditionele ketels. Zijn rendement ligt elf procent hoger dan dat van een hoogrendementsketel.

Installeer je een condensatieketel in combinatie met een modulerende thermostaat en/of een weersafhankelijke regeling, dan kun je tot zo’n dertig procent energie besparen ten opzichte van een klassieke ketel. De besparing kan nog hoger liggen wanneer je vergelijkt met oude ketels of slechte installaties.

Wat is Cerga?

Cerga is een kwaliteitslabel voor gasinstallateurs. Het staat voor kwaliteit, veiligheid en vakmanschap. U bewijst ermee dat u op de hoogte bent van de laatste reglementeringen en normen.

Cerga staat voor kwaliteit
Het Cerga kwaliteitslabel biedt uw klant de garantie dat zijn installatie professioneel is aangelegd. Als Cerga-installateur hebt u een specifieke opleiding gevolgd en hebt u in de praktijk bewezen dat uw installaties voldoen aan de jongste reglementeringen en normen. Elk jaar opnieuw kijkt een onafhankelijk controleorganisme enkele van uw installaties na. Zo weet uw klant dat hij in alle veiligheid zal genieten van het comfort dat gas biedt.

Voor aardgas én propaan
Het label van Cerga-installateur is er voor aardgas én voor propaangas. KVBG werkt hiervoor nauw samen met Febupro, de Federatie Butaan en Propaan. Het label van Cerga-installateur kunt u krijgen voor aardgas, voor propaan of voor beide samen.

Hoe werkt een condensatieketel?

Bij de verbranding van aardgas komt veel waterdamp vrij. Die verdwijnt bij een klassieke ketel gewoon mee door de schoorsteen. Omdat een condensatieketel op een lagere watertemperatuur werkt, is de temperatuur van de rookgassen ook aanzienlijk lager. Daardoor kan deze waterdamp het dauwpunt bereiken, en zo condenseren.

‘Condenseren’ is de omzetting van de waterdamp naar water op het dauwpunt. Bij dat condenseren komt energie vrij. Die wordt gerecupereerd via een warmtewisselaar. Dat is een apparaat dat warmte van het ene medium (vloeistof, gas) overbrengt naar een ander medium, waarbij de warmte van het warmere medium naar het koudere wordt overgedragen. Door de overdracht van deze warmte zal het afgekoelde water dat terugkeert van de radiatoren, kunnen worden voorverwarmd. Dat voorverwarmen van het terugkerende water betekent dan ook de energiewinst ten opzichte van een niet condenserende ketel en geeft het hogere rendement.

Een condensatieketel optimaal gebruiken?

Condensatieketels zijn perfect te regelen, enerzijds door een weersafhankelijke regeling aan de hand van de buitentemperatuur, anderzijds door een thermostaat die bijstuurt op basis van de gemeten binnentemperatuur. Zo past de ketel zijn vermogen doorlopend aan de vraag aan via zijn modulerende brander door dan weer wat minder, dan weer wat meer vermogen. Op die manier werkt hij energiezuiniger, in tegenstelling tot een oude ketel die telkens op vol vermogen zal werken om de gevraagde temperatuur te bereiken.

Naast het verbruiksverschil door het niet moeten starten en stoppen, houdt het water ook zijn temperatuur in het hele verwarmingssysteem aan, in plaats van telkens te moeten opwarmen en afkoelen. De start/stopverliezen worden daarmee tot een minimum herleid. Vergelijk het met een auto: stoppen en terug vol gas geven, tegenover continu rijden op een deel van het vermogen, geeft een aanzienlijk verschil in brandstofverbruik.

Een betere verbranding?

Omdat de condensatieketels uitgerust zijn met een ‘premixbrander’ kan het gas/luchtmengsel beter worden gestuurd, zowel bij deellast als bij vollast. In zo’n type brander worden de juiste hoeveelheden gas en lucht gemengd en is de verhouding gas/lucht altijd correct omdat hij met een ventilatorgestuurde luchtaanvoer werkt. Dat zorgt voor optimale verbranding en condensatie. In tegenstelling tot een klassieke atmosferische brander wordt het optimale dauwpunt van 58,6 °C maximaal benaderd.

Is een condensatieketel overal te plaatsen?

Condensatieketels bestaan in zowel wand- als vloermodellen. De wandmodellen zijn uiterst geschikt voor kleinere woningen of appartementen: zeer compact en weinig vloeroppervlakte. Ze kunnen dus zowat overal worden geplaatst.Zelfs een keukenkast kan volstaan. Vloerketels zijn dan weer beschikbaar in grotere vermogens. De afvoer van rookgassen kan via een bestaande schouw, maar een eenvoudige opening in een buitengevel kan al volstaan om de resterende rookgassen te doen verdwijnen.

Bij de schouwoplossing moet in de schouw wel een buis worden geplaatst om vocht te vermijden. En als je de ketel op zolder plaatst, dan kun je met eenvoudige dakelementen in het formaat van een dakpan, de toe- en afvoer realiseren. De meeste condenserende gaswandketels hebben een concentrische buis langs waar zowel verbrandingslucht aangevoerd wordt als rookgassen afgevoerd worden. Deze gesloten toestellen zorgen ervoor dat er geen interactie is met de lucht in de woning. 
Wel moet het condenswater van de waterdamp altijd kunnen wegvloeien. Dat mag via de gewone afvoer naar de riolering. Zo’n afvoer dient natuurlijk in de buurt van de ketel aanwezig te zijn, zoniet kan een condensaatpomp een oplossing bieden.

Onderhoud

Ben ik verplicht om mijn centrale verwarmingsketel te onderhouden?

Voor stookolie is in Vlaanderen een jaarlijks nazicht verplicht voor alle centrale verwarmingstoestellen met een vermogen vanaf 20 kW. Als u verwarmt met een vaste brandstof (zoals kolen, hout of pellets) moet de cv-ketel jaarlijks onderhouden worden, ongeacht het vermogen. Voor gas is de wettelijk verplichte onderhoudsbeurt tweejaarlijks voor vermogens vanaf 20 kW. Het is erg belangrijk voor uw gezondheid en uw veiligheid dat bij dit nazicht ook steeds uw schoorsteen gereinigd wordt en dat gecontroleerd wordt of deze vrij is.

Het vermogen van uw ketel kunt u gemakkelijk afl ezen van het kenplaatje van het toestel. Het merendeel van de cv-ketels in Vlaanderen heeft een vermogen van minstens 20 kW en moet dus regelmatig gekeurd worden. Bent u huurder, dan is het uw verplichting om te zorgen voor de periodieke onderhoudsbeurt. U bezorgt dan een duplicaat van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar.

Wie mag mijn centrale verwarmingsketel onderhouden?

Het onderhoud en de afstelling van uw cv-ketel moet u steeds aan een vakman toevertrouwen. Op die manier is de kwaliteit van het nazicht gegarandeerd en zorgt u ervoor dat uw investering in het onderhoud van de installatie ook rendeert. Raadpleeg een lijst van alle onderhoudstechnici die door de Vlaamse overheid erkend zijn voor het uitvoeren van het onderhoud van uw cv-ketel op stookolie of gas. Om in orde te zijn met de wet moet u voor het onderhoud van die installaties steeds een beroep doen op een technicus die beschikt over een dergelijke erkenning.

Na de controle ontvangt u van de technicus een reinigings- en verbrandingsattest dat u een duidelijk overzicht biedt van eventueel vastgestelde problemen met uw toestel. Deze attesten zijn voor u het bewijs dat u het wettelijk verplichte onderhoud hebt laten uitvoeren. Bovendien kunt u er gemakkelijk op nakijken wanneer uw installatie toe is aan een volgende controle. Vergeet ook niet te vragen naar een officiële factuur. Die hebt u nodig om te kunnen genieten van een belastingvermindering voor het onderhoud van uw ketel, zodat u de kosten niet alleen hoeft te dragen.

Voor het onderhoud van gasketels bestaan er verschillende erkenningen afhankelijk van het type toestel: G1 (stooktoestel aangesloten op een schoorsteen of rookgasafvoerkanaal, waarbij de verbrandingslucht ontnomen wordt uit het stooklokaal), G2 (stooktoestel waarvan de verbrandingskamer gesloten is ten opzichte van het stooklokaal en waarbij de leidingen voor de aanvoer van de verbrandingslucht en de afvoer van de rookgassen en het eindstuk een geheel met het toestel vormen) en G3 (gasketel met ventilatorbrander). Vraag uw technicus of hij over de juiste erkenning beschikt voor het onderhoud van uw toestel.

Wanneer moet mijn cv-ketel onderhouden worden?

Een cv-ketel die gestookt wordt op stookolie, steenkool, hout of pellets moet jaarlijks onderhouden worden. Indien u verwarmt met aardgas, is een tweejaarlijks onderhoud verplicht. Cv-ketels op aardgas, die al in gebruik waren op 1 juni 2007, moesten een eerste onderhoudsbeurt krijgen vóór 1 juni 2010.

Premies & steunmaatregelen

Premies en belastingsverminderingen

Surf naar www.energiesparen.be voor een overzicht van alle premies voor energiebesparende investeringen (dakisolatie, verwarming, zonne-energie) die in uw gemeente van toepassing zijn, of bel gratis naar het nummer 1700.

Voor meer info over belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen, raadpleeg de website van de FOD Financiën.

Energieprogramma 2020 maatregelen

De bestaande – en doorgaans ook energieverslindende – woningen, kunnen een heel stuk energiezuiniger worden als ze worden voorzien van dakisolatie (of zoldervloerisolatie als de zolderverdieping niet gebruikt wordt), hoogrendementsglas en een condensatieketel. Het Energierenovatieprogramma wil inwoners van het Vlaams Gewest via verschillende kanalen motiveren om die inspanningen te doen.